jobs in Bình Dương

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 65 jobs
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu trong phòng thí nghiệm.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan khác.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Chịu trách nhiệm bảo dưỡng , bảo trì toàn bộ máy móc của xưởng.
 • Báo cáo downtime , nguyên nhân sự số và hướng khắc phục cho quản lý.
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Lưu trữ tài liệu, hồ sơ kiểm tra chất lượng.
 • Đọc và hiểu các tiêu chuẩn chất lượng về:
 • Nguyên vật liệu và hàng hóa sản xuât.
 • Được hưởng các quyền lợi khác.
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Quản lý hồ sơ, giấy tờ, dụng cụ trong văn phòng.
 • Hỗ trợ công tác hành chính nhân sự.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng.
 • Theo dõi hàng hóa xuất, nhập, tồn.
 • Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu.
 • Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho.
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Thực hiện công việc theo chuyên môn.
 • Hỗ trợ các công việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Tham gia sản xuất theo kế hoạch.
 • Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.
 • Được hưởng các quyền lợi khác.
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng.
 • Theo dõi hàng hóa xuất, nhập, tồn.
 • Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu.
 • Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho.
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Chăm sóc khách hàng cũ.
 • Triển khai đơn hàng cho kế hoạch, sản xuất.
 • Báo cáo từ khi nhận đơn hàng cho đến khi xuất đơn hàng.
 • Được hưởng các quyền lợi khác.
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Kiểm soát công việc nhận hàng từ nhà cung cấp và xuất hàng.
 • Theo dõi tiến độ xuất nhập hàng hoá.
 • Theo dõi nguyên vật liệu tồn kho nhằm đảm bảo nguyên vật liệu…