jobs in Bình Dương

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Temporary (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 71 jobs
Cơ khí Xây dựng Du Lịch Bách Tùng
Bình Dương
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra các lỗi ngoại quan sản phẩm.
 • Kiểm tra thử sản phẩm theo rập, khuôn mẫu.
 • Nhận hàng, kiểm đếm sắp xếp hàng trong quá trình kiểm tra.
Ống Thép Hòa Phát Bình Dương
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng hợp ngày công, báo cơm từ các bộ phận.
 • Lập phiếu điều động làm thêm giờ của CBCNV P.TC – HC.
 • Làm các thủ tục lập thẻ ATM cho công nhân.
Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương
Bình Dương
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, các nguyên tắc GMP,GHP, chương trình ATTP HACCP..v..vv.
 • Tham gia trong xây dựng , áp dụng và duy trì hệ thống…
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MIKO
Bình Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm trên chuyền.
 • Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào.
 • Chủ động thực hiện các công việc trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao....
Cơ khí Xây dựng Du Lịch Bách Tùng
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Dựa theo kế hoạch tổng hợp lập ra kế hoạch riêng cho phòng QC.
 • Nhập dữ liệu thống kê lỗi hàng ngày, tháng, năm.
 • Lập kế hoạch kiểm định thiết bị đo của phòng.
GUYOMARC'H VIỆT NAM
Bình Dương
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Thời gian thực tập dự kiến:
 • Hỗ trợ Bộ phận Nhân sự các công việc liên quan đến Tuyển dụng, C&B & Đào tạo.
 • Lưu trữ hồ sơ, dữ liệu lên hệ thống.
Cơ khí Xây dựng Du Lịch Bách Tùng
Bình Dương
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Định khoản các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ phải thu, phải trả, ngân hàng, quỹ.
 • Hạch toán nghiệp vụ mua hàng, bán hàng.
 • Công ty lo cơm trưa.
Bình Dương
 • Nắm bắt các yêu cầu về tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng kế hoạch;
 • Thực hiện các hoạt động kiểm tra, phân tích sản phẩm theo đúng kế hoạch;
Thương Mại Vận Tải Thiên Hoàng
Bình Dương
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Thời Vụ Tết Hoặc Lâu Dài Tại Hệ Thống.
 • + Nhân Viên Theo Xe ( Lương :
 • + Nhân Viên Đóng Gói Hàng ( Lương :
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Quản lý ca làm việc.
 • Quản lý máy móc ép nhựa.
 • Quản lý số lượng, chất lượng, nguyên phụ liệu, con người.
 • Duy trì khu vực làm việc theo 5S.