Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 521 jobs
Bình Định
 • Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất.
 • Lập chứng từ nhập kho, xuất điều chuyển, xuất bán hàng.
 • Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
Bình Định
 •  Vận hành ô tô tải ben, bom bê tông, Foọc, tưới nhựa… từ 5T -> 40T;
 •  Vận hành cẩu bánh lốp, bánh xích, cẩu tự hành… từ 20T -> 50T;
 •  Đam mê nghề nghiệp.
Bình Định
 • Chịu trách nhiệm quản lý, phân công công việc, giám sát việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi nhân viên trong bộ phận:
 • Tổ chức chăm lo đời sống của CBCNV Chi nhánh:
Anya Hotel Quy Nhon
Bình Định
 • Trang phục gọn gàng sạch sẽ theo quy định, tư thế đúng chuẩn.
 • Đọc sổ bàn giao, kiểm tra các thông tin.
 • Tiếp nhận, xử lý và chuyển thông tin đến nơi cần thiết.
Alphanam Group
Bình Định
20.000.000 VNĐ một năm
 • Điều phối nhân, vật lực trên công trường,.
 • Giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục xây dựng - hoàn thiện của dự án.
 • Rà soát hồ sơ thiết kế.
FLC
Bình Định
 • Thực hiện các công việc:
 • Thao tác, kiểm tra, đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và năng suất trong khâu mà mình được phân công thực hiện.
MASSCOM VIỆT NAM
Bình Định
5.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi hàng hóa, nhập xuất điều chuyển hàng, kiểm kê.
 • Theo dõi đơn hàng, hàng khuyến mại, chiết khấu.
 • Quản lý công nợ khách hàng, Đối soát thu tiền bán hàng,…
Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Bình Định
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời, giảm thiểu tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn của…
Alphanam Group
Bình Định
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận bàn giao và kiểm tra cơ sở vật chất nhà mẫu (tình trạng trong và ngoài nhà mẫu;
 • Danh mục tài sản nhà mẫu).
 • Chuẩn bị tài liệu bán hàng gồm:
AZB
Bình Định
 • Cập nhật chứng từ, hóa đơn.
 • Theo dõi sổ sách mua hàng.
 • Theo dõi nhập xuất vật tư.
 • Một số công việc theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.