Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Bình Định

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
TTSoft Corporation
Quy Nhơn
  • 3 (Làm việc tại văn phòng đại diện công ty chi nhánh Bình Định - Số 165 đường Hoàng Quốc Việt, TP.
  • Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định).
  • Tập huấn sử dụng phần mềm.
Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO
Quy Nhơn
Easily apply
  • Điều hành sản xuất tại phân xưởng.
  • Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiến độ sản xuất , chất lượng sản phẩm .
  • Chịu trách nhiệm với cấp trên về tình hình , tiến độ sản…
» Create your CV - It only takes a few seconds