jobs in Bình Định

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định , Thành Phố Quy Nhơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Thực hiện việc tuyển dụng nhân sự;
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định Lưu Trữ Hồ Sơ Soạn Thảo Hợp Đồng Hành Chính Thư Ký Dự Án Anh Văn Giao Tiếp MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Là đầu mối thông tin và kết nối các thành viên trong các…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định , Thành Phố Quy Nhơn Mức lương:
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Tiếp nhận, phân loại, lập danh mục và lưu trữ hồ sơ tập trung…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định , Thành Phố Quy Nhơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Đề xuất, kiểm tra, phối hợp nhân sự kế toán chi tiết từng…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định , Thành Phố Quy Nhơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 5-10 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Lập kế hoạch và tiến trình thực hiện các thủ tục pháp lý dự…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định , Thành Phố Quy Nhơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 5-10 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Lập kế hoạch thi công và bảo dưỡng cảnh quan, thường xuyên…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định Giám Sát Công Trình Quản Lý Vật Tư Làm Hồ Sơ Thầu Triển Khai Dự Án Quản Lí Chi Phí MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Tham mưu/ phối hợp cùng Trưởng Ban QLDA làm việc…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định Dự Án Giải Phóng Mặt Bằng Quản Lý Đất Đai Xây Dựng Bất Động Sản MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Thực hiện công việc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định , Thành Phố Quy Nhơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Thực hiện công việc liên quan đến công tác bồi thường giải…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bình Định , Thành Phố Quy Nhơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Là đầu mối thông tin và kết nối các thành viên trong các Ban…