jobs in Bà Rịa - Vũng Tàu

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Việc làm tiếng Nhật (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 28 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Biên soạn giấy tờ, quy trình làm việc để hỗ trợ bộ phận hành chính.
 • Quản lý hệ thống kiểm soát targets, hệ thống thẩm định hiệu suất làm việc ngắn hạn.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Phân tích mẫu nguyên liệu, trung gian, sản phẩm và mẫu phát sinh của nhà máy (sử dụng các thiết bị phân tích ICP -OES, AAS, Titrator, COD…).
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Bảo trì hệ thống điện toàn bộ nhà máy.
 • Kết hợp phòng cơ điện sửa chữa thiết bị khi xảy ra sự cố.
 • Kiểm tra thiết bị điện tử, dụng cụ và các hệ thống để đảm bảo…
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Lập kế hoạch và điều phối các thủ tục và hệ thống hành chính và tiêu chuẩn hóa các quy trình.
 • Lập và quản lý chặt chẽ dự toán hàng năm, kèm báo cáo thực tích…
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ Môi trường, An toàn lao động của công ty.
 • Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác…
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Hệ thống ERP (Chạy các chi phí tiêu chuẩn).
 • Chuẩn bị các mục chi phí hàng tháng thông qua phần mềm.
 • Phối hợp với các phòng ban nội bộ liên quan để theo dõi phụ…
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tổ chức quản lý, kiểm soát các hoạt động lấy hàng từ kho bãi ở cảng về kho của công ty.
 • Quản lý các hoạt động liên quan đến xuất, nhập hàng, kiểm kê số lượng…
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Lập kế hoạch và điều phối các thủ tục và hệ thống hành chính và tiêu chuẩn hóa các quy trình.
 • Lập và quản lý chặt chẽ dự toán hàng năm, kèm báo cáo thực tích…