jobs in Bà Rịa - Vũng Tàu

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • Quản lý các khoản thu.
 • Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền:
 • Của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • Primarily supervises front office team members to ensure efficient and smooth operations for producing excellent feedbacks and guest satisfaction.
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp cho nhà hàng.
 • Thực hiện tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu mới cho nhà hàng theo tiêu…
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • It is the responsibility of the Graphic Design to produce effective, strategic marketing and advertising materials in an effort to maximize revenue for the…
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • Thực hiện các công việc đầu ca.
 • Thay đồng phục, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân, tác phong theo quy định trước mỗi ca làm việc.
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • Chịu trách nhiệm về sự an toàn của khách, nhân viên, tài sản.
 • Ứng phó kịp thời với những tình huống nguy hiểm.
 • Kiểm soát việc giao nhận hàng hóa.
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • Vung Tau City, BR-VT, Vietnam.
 • Reports directly to the Vice Dean/Dean.
 • Báo cáo trực tiếp cho phó hiệu trưởng và hiệu trưởng.
 • Phí dịch vụ hàng tháng.
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • Nhận và cập nhật những chứng từ về tài sản cổ định, kiểm tra xác nhận tài sản cổ định khi nhập.
 • Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cổ định cho những bộ…
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • Assist with managing the food and beverage operations of the hotel to ensure the achievement of established food and beverage quality and guest service quality…
THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES
Vũng Tàu
 • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Tổng quản lý.