jobs in Bà Rịa - Vũng Tàu

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
Chấn Hưng
Vũng Tàu
 • Formulates competitive bids/estimates/quotations, taking into account best available product mix and appropriate technical and commercial considerations for…
Chấn Hưng
Vũng Tàu
 • Engineer or bachelor's degree in:
 • Mechanical, Electrical - Electronics, Economics, Accounting.
 • Fresh graduated or last year students.
 • Good at skills such as:
Chấn Hưng
Vũng Tàu
 • Thực hiện và xử lý các công việc liên quan đến chào giá, đấu thầu, ký kết và quản lý các hợp đồng thương mại, dịch vụ của Công ty, thẩm định các văn bản liên…
Chấn Hưng
Vũng Tàu
 • CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG.
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
 • Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 05 năm 2019.
Chấn Hưng
Vũng Tàu
 • Trực tiếp thực hiện và xử lý các công việc liên quan đến chào giá, đấu thầu, ký kết và quản lý các hợp đồng thương mại, dịch vụ của Công ty.
Chấn Hưng
Vũng Tàu
 • Tư vấn các thiết bị sản phẩm phù hợp cho Công ty.
 • Theo dõi, lập báo cáo gửi các hãng (nhà cung cấp) định kỳ hoặc đột xuất.
Chấn Hưng
Vũng Tàu
Easily apply
 • Trực tiếp phụ trách và thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, làm việc với nhà cung cấp, báo giá, đàm phán và ký kết các Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ của…
Chấn Hưng
Vũng Tàu
Easily apply
 • Thu thập, tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng trong các lĩnh vực:
 • Dầu khí, điện, hóa chất.
 • Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu của…
Chấn Hưng
Vũng Tàu
Easily apply
 • Thu thập, tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng trong các lĩnh vực:
 • Dầu khí, điện, hóa chất.
 • Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu của…
Chấn Hưng
Vũng Tàu
Easily apply
 • Tham mưu giúp Giám đốc Công ty trong công tác hạch toán, kế toán, tài chính, sử dụng dòng tiền.
 • Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ…