Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 5 of 3,021 jobs
Công Ty TNHH King Car (Việt Nam)
Đồng Nai
 • Kiểm tra sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi hàng tháng.
 • Kế toán thuế, thanh toán, hoạch toán chứng từ.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công Ty TNHH Lamipel Việt Nam
Đồng Nai
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Đồng Nai
 • Kiểm tra việc đối chiếu hàng ngày toàn bộ các chứng từ liên quan đến nhập/xuất kho heo hơi, heo mảnh, CCDC giữa hệ hống kế toán và SISO.
OCB
Đồng Nai
 • Thực hiện tất cả các công tác giao dịch và chỉ tiêu của Giao dịch viên.
 • Gọi điện Chăm sóc Khách hàng, tìm kiếm khách hàng, bán chéo sản phẩm theo chỉ tiêu được…
Avera Việt Nam
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Báo cáo thuế , quyết toán thuế.
 • Làm các báo cáo tài chính.
 • Làm việc với bên thuế.
 • Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Theo dõi và kiểm soát chi phí nội bộ.
Công ty TNHH Âu Cơ
Đồng Nai
 • Theo dõi công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
 • Tính các khoản thu - chi của công ty.
 • Hạch toán, tổng hợp thu – chi phát sinh lên phần mềm kế toán.
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
Đồng Nai
 • Tracking account receivable/ payable and payments to suppliers (cash and bank).
 • Recording daily arising transactions into accounting software.
Công Ty TNHH Assems VN
Đồng Nai
 • Theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm về quản lý kho.
 • Theo dõi quản lý xuất nhập tồn, làm báo cáo xuất nhập tồn.
 • Xét tăng lương hàng năm.
SUNDAT CROP SCIENCE
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế toán thanh toán và Kế toán kho.
 • Kê khai thuế tháng, quý.
 • Lập phiếu thu, chi tiền mặt.
 • Đối chiếu công nợ với khách hàng thường xuyên và định kỳ hàng tháng,…
Tổng Vĩnh Phú
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi toàn bộ mảng doanh thu, công nợ, khách hàng, hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu, bảo hiểm, thuế TNCN, tài sản cố định, kê khai thuế.