Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Trợ Lý Bộ Phận Kiểm Tra Chất Lương (Lĩnh Vực ISO)- Thời Vụ,...

VieclamBank
Đồng Nai
  • Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO.
  • Bao quát công việc trong nhóm QA.
  • Hỗ trợ các công việc khác do cấp trên chỉ thị.
  • Tiếng anh giao tiếp tốt.
» Create your CV - It only takes a few seconds