Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Quản Lý Hành Chính Tổng Vụ Nhân Sự- Tiếng Nhật, KCN Long Thà...

VieclamBank
Đồng Nai
  • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ.
  • Hoạch định nguồn nhân lực phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds