Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 88 jobs

TRỢ LÝ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - LÀM VIỆC ĐỒNG NAI

Việc Ơi Client
Đồng Nai
16.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Điều hành, quản lý và phân công công việc nhân viên trong phòng Kế hoạch.
 • Lập kế hoạch nguyên vật liệu cần cho sản xuất hằng ngày.

[DONG NAI] QUẢN LÝ KHO LƯƠNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU

Việc Ơi Client
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý kho được thuê ngoài của công ty ở Biên Hòa Đồng Nai lt;br / gt;- Quản lý 2 nhân viên hiện trường ở kho lt;br / gt;– Bố trí, thiết kế cấu trúc kho bãi và…

Nhân viên phòng thu mua - Không yêu cầu kinh nghiệm - Đồng N...

Việc Ơi Client
Đồng Nai
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm chứng từ XNK, khai báo hải quan, theo dõi tồn kho, lưu trữ chứng từ.
 • 6000000 - 9000000 USD một tháng.
 • Hình Thẻ 3*4, CV, Chứng Minh Nhân Dân (CMND).

Nhân viên thu mua ( Purchasing Staff ) - cao

Việc Ơi Client
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận đơn hàng - Tìm kiếm nhà cung cấp - Xử lý và theo dõi đơn hàng - Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý - Các công việc khác của phòng mua hàng - Công việc…

Assistant Production Manager - lên đến 16 triệu Đồng Nai

Việc Ơi Client
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Công việc chủ yếu là hỗ trợ Giám đốc nhà máy lt;br / gt;
 • Lập kế hoạch, theo dõi quá trình sản xuất tại công trình.
 • Điều phối, xử lý số liệu sổ sách và thực tế.

Nhân Viên ADMIN không yêu cầu ngoại ngữ, kinh nghiệm 1 năm

Việc Ơi Client
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lt;br / gt;1.Thực hiện các công việc của admin.
 • Lt;br / gt;2.Hỗ trợ một số công việc nhân sự.
 • 10000K - 10000K VND một tháng.
 • Phúc Lợi Tốt, Bảo Hiểm Y Tế.

KẾ TOÁN KHO

Việc Ơi Client
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Lt;br / gt;• Thực hiện thủ tục Nhập Nguyên Vật Liệu (NVL) cho bộ phận sản xuất:
 • Lt;br / gt;- Kiểm đếm hàng thực tế và so sánh với hóa đơn của nhà cung cấp lt;br…

Nhân viên hành chính - Nhân sự - Tổng vụ

Việc Ơi Client
Đồng Nai
 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, báo cáo cho cấp trên để triển khai kế hoạch tuyển dụng lt;br / gt;
 • 5000000 - 12000000 USD một tháng.

GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN SẢN XUẤT - LÀM VIỆC ĐỒNG NAI

Việc Ơi Client
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập và theo dõi kế hoạch sản xuất cho các dây chuyền.
 • Đào tạo công nhân mới.
 • Phân tích công đoạn, cân bằng Line, cải tiến để tăng năng suất.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP LƯƠNG HẤP DẪN ĐỒNG NAI

Việc Ơi Client
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một năm
 • Lt;br / gt;- Tổng hợp hóa đơn đầu vào + đầu ra, viết hóa đơn lt;br / gt;- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy…

QA Staff - từ 9-12 triệu - Đồng Nai

Việc Ơi Client
Đồng Nai
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia thử nghiệm, xử lý và đánh giá chất lượng sản phẩm.
 • Kiểm tra giám sát quy trình sản xuất.
 • Kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào lt;br / gt;

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Việc Ơi Client
Đồng Nai
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Phụ trách các công việc liên quan đến khai hải quan hàng xuất, hàng nhập, hàng mua nội địa.
 • Phụ trách các công việc liên quan đến hoàn thuế, quyết toàn thuế lt…

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ VẬT TƯ - LÀM VIỆC ĐỒNG NAI

Việc Ơi Client
Đồng Nai
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Make production plan (weekly, monthly) and follow up lt;br / gt;- Co-operate with purchasing, production and other department to make production planing...

Production Manager - LƯƠNG 25 TRIỆU - ĐỒNG NAI

Việc Ơi Client
Đồng Nai
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng quy trình sản xuất lt;br / gt;
 • Quản lý thiết bị máy móc lt;br / gt;
 • Lên kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, lt;br / gt;

Nhân viên xuất nhập khẩu- cao và môi trường chuyên nghiệp

Việc Ơi Client
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công việc hành chính văn phòng và 1 số công việc liên quan đến xuất nhập khẩu - Theo dõi thực hiện và quản lý đơn hàng xuất nhập khẩu - Giải quyết các vấn đề…

Get new jobs for this search by email