Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

LOGISTICS INTERN

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ hoạt động hàng ngày của bộ phận lt;br / gt;
 • Lt;br / gt;Quản lý KPI lt;br / gt;Bảo trì dữ liệu tổng thể SAP lt;br / gt;Liên hệ và liên kết với các bộ phận…

MANUFACTURING ADMIN INTERN

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách giám sát và bảo trì sản xuất hàng ngày lt;br / gt;Hỗ trợ kiểm soát tài liệu lt;br / gt;Hỗ trợ kỹ sư thu thập dữ liệu Chuẩn bị báo cáo dựa trên yêu cầu…

THỰC TẬP SINH

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm độc lập trong các lĩnh vực tuyển dụng, phát triển nhân viên, báo cáo nhân sự và các lĩnh vực quan tâm khác lt;br / gt;Hỗ trợ và theo dõi các…

TRỢ LÝ THỰC TẬP (PC)

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Hàng ngày kiểm tra, kiểm soát chứng từ xuất nhập theo quy trình / quy định nội bộ lt;br / gt;Hỗ trợ chuyến bay / khách sạn / visa / ăn uống / du khách lt;br /…

THỰC TẬP SINH LẬP KẾ HOẠCH PHỤ TÙNG (TEF)

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu thập thông tin kỹ thuật (của phụ tùng thay thế để tải lên hệ thống Sap 60) lt;br / gt;Hỗ trợ người lập kế hoạch phụ tùng về quản lý hàng tồn kho 20 lt;br /…

PRODUCTION ENGINEER INTERN

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ kỹ sư thu thập dữ liệu (xử lý dữ liệu Excel).
 • Chuẩn bị báo cáo dựa trên yêu cầu của kỹ sư lt;br / gt;Hỗ trợ làm các bài kiểm tra thử nghiệm trong sàn sản…

5S INTERN

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • „Điều phối 5S - Kiểm tra và đảm bảo tiêu chuẩn 5S tại HcP, Cập nhật thông tin trên bảng 5S, hàng tuần báo cáo các vấn đề với nhóm điều phối 5S.

PROJECT INTERN

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Vai trò điều phối mạnh mẽ cho các hoạt động của Bộ, bao gồm lt;br / gt;I.
 • Hoạt động của bộ phận lt;br / gt;- Hoạt động như một nhà đồng tổ chức sự kiện (các sự…

DATA CONTROLLING INTERN

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • „Tập trung chính vào việc hỗ trợ các hoạt động số hóa và tự động hóa quy trình (tạo các mẫu lập kế hoạch và báo cáo bằng cách sử dụng macro và các giải pháp…

HỌC VIÊN NGHỀ CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
2.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia chương trình đào tạo nghề kỹ thuật song hành tại Trung tâm đào tạo Bosch TGA và Trường Cao Đẳng Nghề Lilama2 lt;br / gt;
 • 2000K - 5000K VND một tháng.

ADMIN INTERN (TEF3)

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ giảng viên kỹ thuật đặt và sắp xếp lịch đào tạo cho Bộ phận bảo trì.
 • (60%) lt;br / gt;Hỗ trợ các nhiệm vụ thư ký.
 • (5%) lt;br / gt;Lập KPI hàng tháng.

FINANCE CONTROLLING INTERN

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Tập trung chính vào hỗ trợ các hoạt động số hóa và tự động hóa quy trình lt;br / gt;Báo cáo kinh doanh hàng tháng (chuẩn bị trình bày đánh giá chi phí, năng lực…

LINE ENGINEER INTERN (MFG3)

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Support activities in MFG 3 department including lt;br / gt;Line performance analysis and improve lt;br / gt;Bottle neck OEE control and improve lt;br / gt…

MECHANICAL/ELECTRICAL INTERN

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ kỹ sư bảo trì thu thập dữ liệu để dự đoán bảo trì.
 • 30% lt;br / gt;Lập kế hoạch đào tạo công nghệ 5% lt;br / gt;Phụ tùng có thể thay thế 10% lt;br / gt;Hỗ…

TGA INTERN

ROBERT BOSCH VIET NAM
Đồng Nai
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ Tuyển dụng tại TGA:
 • Nhập / quản lý dữ liệu ứng viên, hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng, liên hệ ứng viên, tổ chức thi tuyển, tổ chức phỏng vấn… lt;br / gt…

Get new jobs for this search by email