Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

QUẢN LÝ KHO

10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo nhận đóng gói đúng chủng loại, số lượng, chất lượng lt;br / gt;
 • Lt;br / gt;- Kiểm soát lượng hàng tồn kho đóng gói và thông báo thu mua đúng thời hạn,…

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI

8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Vận hành và bảo dưỡng hệ thống boiler và các hệ thống thiết bị có liên quan để đảm bảo chúng hoạt động an toàn và đúng cách.
 • 8000K - 15000K VND một tháng.

NHÂN VIÊN QC KHO BAO BÌ

 • Theo dõi đơn hàng đặt bao bì lt;br / gt;
 • Lt;br / gt;Kiểm Tra chất lương đầu vào của bao bì lt;br / gt;
 • Lt;br / gt;Phối hợp với nhà cung cấp trong việc xử lý bao…

KẾ TOÁN KHO

7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ báo cáo tài chính cuối tháng lt;br / gt;Xem lại Đơn đặt hàng để đảm bảo mã hóa chính xác.
 • Lt;br / gt;Quản lý theo dõi hàng tháng hàng tồn kho thực tế của…

PURCHASING STAFF

8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận các phiếu yêu cầu mua hoặc sửa chữa công cụ, linh kiện, máy móc, thiết bị từ các đơn vị nội bộ.
 • Lt;br / gt;Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn…

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Cân hàng, kiểm tra toàn bộ hàng hóa nhập xuất lt;br / gt;Đối chiếu số liệu với kho lt;br / gt;Kiểm kê kho hàng tháng lt;br / gt;Hỗ trợ xuất nhập kho vật tư lt…

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp tham gia vận hành máy móc theo đúng quy trình, kiểm tra sự hoạt động của máy đảm bảo không bị gián đoạn;
 • Kiểm soát vận hành hệ thống xử lý nước thải;

RECEPTIONIST

6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo việc tiếp nhận và chuyển giao thông tin đến các cá nhân, bộ phận, phòng ban kịp thời, chính xác.
 • Lt;br / gt;Ensure the timely and accurate reception and…

NHÂN VIÊN QC

6.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra và thu thập mẫu từ Sản xuất/QC online (bao gồm thông số của từng sản phẩm nhằm đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn về độ ẩm, kích thước, cảm quan, số lượng…

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

7.500.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Mỗi trưởng chuyền được giao kiểm soát 1 dây chuyền, nhằm sản xuất một số sản phẩm nhất định mỗi ngày và có trách nhiệm như sau/ Each line leader is assigned to…

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo trì máy móc thiết bị trong nhà máy theo kế hoạch.
 • Lt;br / gt;-Ghi nhận thông số hoạt động hàng ngày của máy móc đúng thời gian quy định.

E A - MES ENGINEERING SUPERVISOR

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thiết lập bảo trì thích hợp và kiểm soát các tài liệu liên quan đến điện & Tự động hóa và các vấn đề liên quan (bao gồm phát triển quy trình, lập lịch, bảo trì,…

HSE SUPERVISOR

10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát việc tuân thủ các Tuyên bố về Chính sách Sức khỏe, An toàn và Môi trường;
 • Lt;br / gt;Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến Sức…

QA SUPERVISOR

10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, cập nhật, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.
 • Lt;br / gt;Monitor, update, evaluate quality management system.
 • Lt;br / gt;Thực hiện đánh giá nội bộ.

ACCOUNTING SUPERVISOR

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Canidate có kiến thức và kinh nghiệm về kế toán tài chính (Phải trả, phải thu, sổ cái ..).
 • Và Kế toán quản trị (phân tích, báo cáo, kiểm soát hàng tồn kho…) lt…

Get new jobs for this search by email