Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 2 of 32 jobs
NIC's Client
Đồng Nai
 • Hiểu và nắm vững quan điểm và chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Tổ chức lực lượng kinh doanh tiếp thị năng động và hiệu quả.
 • Kiến thức về sản phẩm.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Preparing reports, budgets, commentaries and financial statements.
 • Undertaking financial administration and internal audits.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Đồng Nai
 • Quản lý hoạt động của xưởng lên men.
 • Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban Giám Đốc.
 • Phân tích tài liệu, cải thiện lưu trình sản xuất.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Quản lý hoạt động của xưởng tinh chế Acid amin.
 • Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban Giám Đốc.
 • Tiếng anh giao tiếp tốt.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Development and implementation of the Brand strategy.
 • Developing the marketing strategy for new and existing products.
 • Bachelors or Masters degree in Marketing.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Nghiên cứu, khảo sát, phỏng vấn khách hàng và thị trường hoặc các buổi thảo luận để thu thập thông tin trong các dự án tư vấn của Công ty.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Preparing reports, budgets, commentaries and financial statements.
 • Undertaking financial administration and internal audits.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Đồng Nai
 • Quản lý sản xuất xưởng phân bón.
 • Lên kế hoạch sản xuất, đáp ứng chỉ tiêu các đơn hàng công ty.
 • Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban Giám…
NIC's Client
Đồng Nai
 • Quản lý hoạt động của xưởng thực nghiệm Acid amin.
 • Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban Giám Đốc.
 • Tiếng anh giao tiếp tốt.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động tại chi nhánh.
 • Xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty,…