Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs
NIC's Client
Đồng Nai
 • Quản lý và kiểm soát thông tin khách hàng.
 • Phân công, giao việc, giám sát thực hiện công việc, quy trình, quy định, chính sách bán hàng của các nhóm bán hàng.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Hỗ trợ chủ quản giải quyết công việc.
 • Theo dõi, phân tích, báo cáo lập kế hoạch công việc, đưa ra phương án cải tiến, nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc…
NIC's Client
Đồng Nai
 • Thu thập thông tin và viết các báo cáo phân tích:
 • Phân tích kinh tế vĩ mô.
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh.
 • Phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
NIC's Client
Đồng Nai
Easily apply
 • Tìm hiểu mở rộng thị trường.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số kinh doanh theo kế hoạch.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, kinh doanh.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Supervising all port operation under port manager.
 • Communicating with authorities to declare all the necessary document for stevedoring and transportation.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Logistics Manager – Long Thanh – Dong Nai.
 • Direct management Logistic Company's activities include:
 • Coordination of export activities, domestic transportation,…
NIC's Client
Đồng Nai
 • Managing the products portfolio for end-users and industrial customers working closely with marketing, procurement, QA and production.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Together with the BOD, the Senior Financial Analyst will be responsible for company’s investment opportunities assessments.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Đồng Nai
 • Together with the BOD, the Senior Financial Analyst will be responsible for company’s investment opportunities assessments.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Đồng Nai
 • Preparing reports, budgets, commentaries and financial statements.
 • Undertaking financial administration and internal audits.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).