jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs
NIC's Client
Đồng Nai
 • Managing the products portfolio for end-users and industrial customers working closely with marketing, procurement, QA and production.
NIC's Client
Đồng Nai
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Vị trí Trưởng Bộ Phận.
 • Hỗ trợ xây dựng và phát triển trang trại.
 • Hỗ trợ xây dựng và phát triển trang trại.
 • Nhân viên giám sát công trình.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Overall responsibility for maintenance of plants, machinery, utilities, and premises.
 • To Monitor and carryout maintenance of all electrical equipment & utility…
NIC's Client
Đồng Nai
 • Setting up and managing the steel scrap discharging process in accordance with ISO.
 • Planning and managing transportation process from port to scrap yard.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Preparing reports, budgets, commentaries and financial statements.
 • Undertaking financial administration and internal audits.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Đồng Nai
 • Quản lý hoạt động của xưởng lên men.
 • Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban Giám Đốc.
 • Phân tích tài liệu, cải thiện lưu trình sản xuất.
NIC's Client
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Đồng Nai
 • The role of a social compliance officer (SCO) is to conduct and consult social compliance audits of factories in Vietnam to assess compliance with local labor…
NIC's Client
Đồng Nai
 • Tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động tại chi nhánh.
 • Xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty,…
NIC's Client
Đồng Nai
 • Quản lý sản xuất xưởng phân bón.
 • Lên kế hoạch sản xuất, đáp ứng chỉ tiêu các đơn hàng công ty.
 • Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban Giám…