Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật N2 - Không Cần Kinh Nghiệm - Biên... new

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Thông Dịch Viên Tiếng Nhật N2 - Không Cần Kinh Nghiệm - Biên Hòa, Đồng…

Nhân Viên Thông Dịch (Tiếng Nhật N3) - Long Thành, Đồng Nai new

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 500 USD - 700 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Kinh Doanh (Long Thành) new

CareerLink's Client
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhân Viên Kinh Doanh (Long Thành).

Production Supervisor - Nhơn Trạch (Tiếng Anh) new

CareerLink's Client
Đồng Nai
16.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 16,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Trưởng Nhóm Bảo Trì (KCN BIÊN HÒA- ĐỒNG NAI)

CareerLink's Client
Đồng Nai
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Trưởng Nhóm/ Nhân Viên Bảo Trì (Nhơn Trạch- Đồng Nai)

CareerLink's Client
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Quản lý Sản Xuất - Long Thành & Nhơn Trạch (Tiếng...

CareerLink's Client
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 10,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Bảo Vệ (KCN Gò Dầu, Long Thành- Đồng Nai)

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhân Viên Bảo Vệ (KCN Gò Dầu, Long Thành- Đồng Nai).

Thông Dịch Viên Chất Lượng Và Sản Xuất (Nhật+Anh+Hoa) - Nhơn...

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Thông Dịch Viên Chất Lượng Và Sản Xuất (Nhật+Anh+Hoa) - Nhơn Trạch, Đồng…

Công Nhân Tổ Kho Thành Phẩm (KCN Gò Dầu, Long Thành- Đồng Na...

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Công Nhân Tổ Kho Thành Phẩm (KCN Gò Dầu, Long Thành- Đồng Nai).

Import Export Leader (KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

CareerLink's Client
Đồng Nai
17.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 17,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng - KCN Amata (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Safety Leader - Tiếng Anh - Nhơn Trạch

CareerLink's Client
Đồng Nai
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 13,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Sales Marketing Staff - Tiếng Anh/ Nhật - Long Thành (ĐN)

CareerLink's Client
Đồng Nai
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 12,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

NC Lathe Operator Staff (Nhon Trach 3 IP)

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • NC Lathe Operator Staff (Nhon Trach 3 IP).
 • Nhận email việc làm tương tự.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email