Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

Sales Horeca ( Thực phẩm ) new

CareerLink's Client
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Chất Lượng (Thiết Bị Y Tế) - Đồng Nai

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhân Viên Chất Lượng (Thiết Bị Y Tế) - Đồng Nai.
 • Toàn thời gian cố định.

NC Lathe Operator Staff (Nhon Trach 3 IP)

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • NC Lathe Operator Staff (Nhon Trach 3 IP).
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Tổng Vụ - Tiếng Nhật N3 (Trảng Bom, Đồng Nai) new

CareerLink's Client
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhân Viên Tổng Vụ - Tiếng Nhật N3 (Trảng Bom, Đồng Nai).

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng - KCN Amata (Tiếng Nhật N3) new

CareerLink's Client
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

QA Specialist - Tiếng Anh (Biên Hòa, Đồng Nai)

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • QA Specialist - Tiếng Anh (Biên Hòa, Đồng Nai).
 • Mô tả chi tiết công việc.

Safety Leader - Tiếng Anh - Nhơn Trạch new

CareerLink's Client
Đồng Nai
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 13,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Logistics Staff (Nhon Trach 3 Industrial park, Dong Nai)

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Logistics Staff (Nhon Trach 3 Industrial park, Dong Nai).

Quản Lý Bộ Phận Khuôn Đúc - Tiếng Nhật (Đồng Nai)

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Quản Lý Bộ Phận Khuôn Đúc - Tiếng Nhật (Đồng Nai).

IT Specialist - English - Dong Nai

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • IT Specialist - English - Dong Nai.
 • Nhận email việc làm tương tự.

R&D Manager (Steel) - English

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Production Leader - Nhơn Trạch (Tiếng Anh)

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 500 USD - 600 USD MONTH.
 • Production Leader - Nhơn Trạch (Tiếng Anh).

Costing Supervisor (KCN Long Đức/Đồng Nai)

CareerLink's Client
Đồng Nai
16.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 16,000,000 VNĐ - 24,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Phó Phòng Phát Triển Sản Phẩm - Thực Phẩm (Tiếng Anh)

CareerLink's Client
Đồng Nai
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Phó Phòng Phát Triển Sản Phẩm - Thực Phẩm (Tiếng Anh).

Sales Marketing Staff - Tiếng Nhật - Long Thành (ĐN) new

CareerLink's Client
Đồng Nai
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 12,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Get new jobs for this search by email