Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng (Biên Hòa - Đồng Nai)

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đồng Nai
 • Lô C1/ 17 + 18, Khu Quy Hoạch Nhà Ở, KP1, Phường Long Bình Tân , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng (Biên Hòa - Đồng Nai).

Phó Ban Kiểm Soát Nội Bộ (Biên Hòa - Đồng Nai)

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đồng Nai
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô C1/ 17 + 18, Khu Quy Hoạch Nhà Ở, KP1, Phường Long Bình Tân , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • 30,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ MONTH.

Nhân Viên Kinh Doanh Hoa Hồng Hấp Dẫn (Có Lương Cứng - Biên...

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đồng Nai
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô C1/ 17 + 18, Khu Quy Hoạch Nhà Ở, KP1, Phường Long Bình Tân , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • 7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH.

Chuyên Viên Marketing Dự Án, Event

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đồng Nai
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô C1/ 17 + 18, Khu Quy Hoạch Nhà Ở, KP1, Phường Long Bình Tân , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • 12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH.

Chuyên Viên Pháp Chế Doanh Nghiệp (Bất Động Sản)

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đồng Nai
 • Lô C1/ 17 + 18, Khu Quy Hoạch Nhà Ở, KP1, Phường Long Bình Tân , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • Chuyên Viên Pháp Chế Doanh Nghiệp (Bất Động Sản).

Nhân Viên Kinh Doanh Hoa Hồng Hấp Dẫn (Có Lương Cứng, Long K...

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đồng Nai
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô C1/ 17 + 18, Khu Quy Hoạch Nhà Ở, KP1, Phường Long Bình Tân , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • 7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email