Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Giám Đốc Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

Thư Ký Ban TGĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Soạn thảo các thông báo, công văn, biên bản, hợp đồng theo yêu cầu của TGĐ/ P.TGĐ.
 • Tổ chức, sắp xếp & quản lý lịch làm việc, lịch họp, các cuộc hẹn với đối tác,…

Chuyên Viên Đào Tạo ( Biên Hòa - Đồng Nai)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu, phân tích, thực hiện khảo sát nhằm xác định nhu cầu đào tạo của các bộ phận/phòng/ban.
 • Tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực tháng…

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa +1 location
40.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ giúp Tổng Giám Đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty;
 • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty của các Phòng ban…

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ ( Đồng Nai/ HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa +1 location
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch, đề cương kiểm soát, kiểm tra theo phạm vi công việc được phân công.
 • Triển khai thực hiện công tác kiểm soát tổng quát, chi tiết theo định kỳ hoặc…

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ ( Biên Hòa - Đồng Nai)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công tác quản lý, xử lý nợ có vấn đề nhằm hạn chế nợ có vấn đề và gia tăng hiệu quả thu hồi nợ;
 • Tổng hợp, phân tích dữ liệu, báo cáo cấp có thẩm quyền…

Chuyên Viên Tài Chính ( Đồng Nai / HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa +1 location
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hoạch định chiến lược cấu trúc tài chính ngắn, trung và dài hạn cho Công ty.
 • Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch ngắn, trung và dài hạn của Công ty.

Chuyên Viên Marketing Dự Án, Event

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách toàn bộ công tác marketing ATL của dự án:
 • Lên ý tưởng và chịu trách nhiệm sản xuất các tư liệu truyền thông MKT cho dự án bao gồm:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng (BĐS)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và phê duyệt hợp đồng:
 • Quản lý việc chuẩn bị giao kết, ký kết hợp đồng cho mục đích mua bán sản phẩm bất động sản (BĐS).
 • Quản lý công nợ khách hàng:

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Dự Án ( Đồng Nai/ HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm phát triển dự án đầu tư và môi giới.
 • Hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án và cung cấp thông tin về vị trí, pháp lý dự án và tư vấn cho Ban GĐ về tính sinh…

We have removed 5 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email