Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

TRỢ LÝ NHÂN SỰ (SL: 02 NGƯỜI) - Giao Tiếp Tiếng Hoa new

CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES
Đồng Nai
 • Đường 6, KCN Tam Phước , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • TRỢ LÝ NHÂN SỰ (SL:
 • 02 NGƯỜI) - Giao Tiếp Tiếng Hoa.
 • CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES.

GIÁM SÁT SẢN XUẤT (SL: 20 NGƯỜI)

CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES
Đồng Nai
 • Đường 6, KCN Tam Phước , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • GIÁM SÁT SẢN XUẤT (SL:
 • CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES.
 • Nhận email việc làm tương tự.

QUẢN LÝ SẢN XUẤT (SL: 20 NGƯỜI) - Ưu Tiên Giao Tiếp Tiếng Ho... new

CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES
Đồng Nai
 • Đường 6, KCN Tam Phước , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • QUẢN LÝ SẢN XUẤT (SL:
 • 20 NGƯỜI) - Ưu Tiên Giao Tiếp Tiếng Hoa.
 • CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES.

NHÂN VIÊN SINH QUẢN (SL: 05 NGƯỜI) - Giao TiếpTiếng Hoa new

CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES
Đồng Nai
 • Đường 6, KCN Tam Phước , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • NHÂN VIÊN SINH QUẢN (SL:
 • 05 NGƯỜI) - Giao TiếpTiếng Hoa.
 • CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES.

NHÂN VIÊN KHO (SL: 02 NGƯỜI) - Giao TiếpTiếng Hoa new

CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES
Đồng Nai
 • Đường 6, KCN Tam Phước , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • 02 NGƯỜI) - Giao TiếpTiếng Hoa.
 • CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES.
 • Nhận email việc làm tương tự.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (SL: 04 NGƯỜI) - Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES
Đồng Nai
 • Đường 6, KCN Tam Phước , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (SL:
 • CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES.
 • Nhận email việc làm tương tự.

NHÂN VIÊN PHÒNG VẼ (SL:02 NGƯỜI) - Giao Tiếp Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES
Đồng Nai
 • Đường 6, KCN Tam Phước , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • NHÂN VIÊN PHÒNG VẼ (SL:02 NGƯỜI) - Giao Tiếp Tiếng Hoa.
 • CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES.

NHÂN VIÊN THU MUA (SL:04 NGƯỜI) - Giao Tiếp Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES
Đồng Nai
 • Đường 6, KCN Tam Phước , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • NHÂN VIÊN THU MUA (SL:04 NGƯỜI) - Giao Tiếp Tiếng Hoa.
 • CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES.

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (SL: 20 NGƯỜI) - Giao Tiếp Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES
Đồng Nai
 • Đường 6, KCN Tam Phước , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam.
 • TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (SL:
 • 20 NGƯỜI) - Giao Tiếp Tiếng Hoa.
 • CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email