Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 6,406 jobs
Tổ Chức ONE SKY - ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Support the Operation Director in various duties including but not limited to general management of the project, monitoring project activities at ELC,…
Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng, đào tạo đánh giá nhân lực;
 • Giải quyết quyền lợi cho người lao động;
 • Xây dựng các chính sách cho người lao động;
 • Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn.
DILIGO HOLDINGS
Ðà Nẵng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn giới thiệu sản phẩm LIPZO và NIVA của công ty đến khách hàng.
 • Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng tại Siêu thị.
 • Gửi BC bán hàng theo tuần.
ICT VINA
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm hợp đồng, soạn thảo hóa đơn, invoice, PO, Packing list, DO….
 • Chuẩn bị chứng từ, bộ hồ sơ liên quan đến hàng hóa như làm C/O, lấy mẫu kiểm định từ các cơ…
RICCI&CO
Ðà Nẵng
 • Quản lý, sắp xếp, tổ chức lưu trữ văn bản, hồ sơ (bản cứng và bản mềm).
 • Chuẩn bị biểu mẫu, hợp đồng...
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp quản lý giao.
Hilton Garden Inn
Ðà Nẵng
 • Hilton Garden Inn Da Nang.
 • Lot 1, An Cu 5 residential, Vo Nguyen Giap Street Man Thai ward, Son Tra district.
 • What will I be doing?
 • What are we looking for?
Công Nghệ Chiếu Sáng Đại Dương Xanh - GREEN OCEAN...
Ðà Nẵng
 • Kiểm tra nhập nguyên vật liệu đầu vào của nhà cung cấp dựa theo đơn mua hàng từ phòng thu mua, kiểm tra chất lượng đầu vào của hàng hóa hoặc nguyên vật liệu.
Asian Tech
Ðà Nẵng
 • Join Agile software team to take care of UI designs considering UX for Web or Mobile App following client’s requirement.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Hilton Garden Inn
Ðà Nẵng
 • Hilton Garden Inn Da Nang.
 • Lot 1, An Cu 5 residential, Vo Nguyen Giap Street Man Thai ward, Son Tra district.
 • An Accountant will supervise the Accounts function…
KHÁCH SẠN DIAMOND SEA
Ðà Nẵng
 • Oversee the entire operation of the hotel to ensure the quality standards of service are met and that optimum service is provided to all hotel guests.