Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Đà Nẵng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Xuất hóa đơn bán hàng.
 • Soạn thảo Hợp đồng mua bán với Bệnh viện/ Trung tâm Y tế;
 • Kiểm soát các hợp đồng, giá trị hàng, công nợ, thời hạn thanh toán,...
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Hỗ trợ Trưởng chi nhánh (TCN) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;
 • Doanh thu từng địa bàn.
 • Giám sát, kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc thực hiện và báo cáo các…
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Thực hiện tất cả công việc bảo trì, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị/máy móc tại khu vực/nhóm được phân công theo Ca đảm bảo hoạt động tốt, đạt hiệu…
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Tự hào là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với hai nhà máy đang hoạt động đạt chuẩn GMP-WHO Đông dược…
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Hỗ trợ Trưởng chi nhánh (TCN) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;
 • Doanh thu từng địa bàn.
 • Giám sát, kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc thực hiện và báo cáo các…
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Hỗ trợ Trưởng chi nhánh (TCN) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;
 • Doanh thu từng địa bàn.
 • Giám sát, kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc thực hiện và báo cáo các…
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Theo dõi đơn hàng xuất nhập, nắm vững đơn giá, chính sách khuyến mãi, chiết khấu, v.v...
 • Lập hóa đơn xuất hàng chuyển cho thủ kho để xuất hàng.
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Xuất hóa đơn bán hàng.
 • Soạn thảo Hợp đồng mua bán với Bệnh viện/ Trung tâm Y tế;
 • Kiểm soát các hợp đồng, giá trị hàng, công nợ, thời hạn thanh toán,...
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Quản lý kế hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Lập và triển khai kế hoạch xuất khẩu chi tiết trên cơ sở nắm vững kế hoạch nhập khẩu theo quý/ năm của đối tác, khách…
DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Xuất hóa đơn bán hàng.
 • Soạn thảo Hợp đồng mua bán với Bệnh viện/ Trung tâm Y tế;
 • Kiểm soát các hợp đồng, giá trị hàng, công nợ, thời hạn thanh toán,...