jobs in Đà Nẵng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 160 jobs
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc tại phân xưởng công ty.
 • Thực hiện công việc theo yêu cầu cấp trên.
 • Nhanh nhẹn,linh hoạt trong công việc.
 • Nhiệt tình trong công việc.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Nhanh nhẹn,linh hoạt trong công việc.
 • Các văn bằng có liên quan.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán vé đi theo xe trong nội thành.
 • Thực hiện công việc theo yêu cầu cấp trên.
 • Nhanh nhẹn,linh hoạt trong công việc.
 • Không nhận hồ sơ qua mail.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện pha chế các loại nước uống,cà phê,nước ép,cocktail....
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Chăm chỉ, chủ động, linh hoạt trong công việc.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo vệ tại khu vực công ty.
 • Kiểm tra giám sát phối hợp với các nhân viên tại khu vực công ty.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giữ cho cây luôn tươi tốt.
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Nhanh nhẹn,nhiệt tình trong công việc.
 • Nhận lương theo ngày công.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo vệ tại khu vực công ty.
 • Kiểm tra giám sát phối hợp với các nhân viên tại khu vực công ty.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Làm việc tại phân xưởng công ty.
 • Phụ PU tại xưởng(đối với phụ).
 • Thực hiện công việc theo yêu cầu cấp trên.
 • Nhanh nhẹn,linh hoạt trong công việc.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Nhanh nhẹn,linh hoạt trong công việc.
 • Siêng năng,nhiệt tình trong công việc.
 • Không nhận hồ sơ qua mail.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hướng dẫn khách du lịch theo tour.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Nhanh nhẹn,linh hoạt trong công việc.
 • Các văn bằng có liên quan.