Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 856 jobs
Công Ty TNHH Sản Xuất Iscvina
Vĩnh Phúc
 • Mô tả công việc Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng Nhận điện thoại, fax, phụ trách công văn chứng từ đến và đi.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Xác nhận tình hình của các đơn vật liệu, theo dõi thiếu liệu và thời gian giao liệu.
 • Kiểm soát hàng tồn kho trong mức dự kiến, kiểm soát xử lí chờ liệu.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Dựa vào yêu cầu công việc rồi phân công công việc cho các chuyền sản xuất.
 • Giám sát chất lượng dây truyền sản xuất.
 • Kiểm tra và duy trì trạng thái 7S mỗi ngày.
BHFLEX VINA
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất các linh kiện và bộ phận tự động,linh kiện điện tử.
 • Theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Pacific Yuei Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Rà soát lại các văn bản hành chính, qui định của công ty để sắp xếp và lưu trữ khoa học.
 • Soạn thảo Các thông báo, công văn gửi đi, đến.
 • Toàn thời gian cố định.
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Nhập liệu, kiểm tra thông tin của bộ phận.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến giấy tờ, thông tin của phòng ban.
 • Cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Làm báo cáo sản xuất hằng ngày.
 • Kiểm tra các máy móc sản xuất.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc.
 • Quản lý hàng hóa trong kho:
 • Quản lý nhân sự trong kho.
 • Quản lý tài chính trong kho:
 • Thu tiền, chi tiêu nội bộ, gửi tiền ngân hàng, làm báo cáo tài chính.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách tài liệu xuất nhập khẩu của công ty và đánh giá.
 • Vận chuyển hàng hóa liên quan, các công việc kinh doanh liên quan đến hải quan.
Samjin Lnd Vina
Vĩnh Phúc
 • Đưa ra kế hoạch sản xuất hàng ngày.
 • Làm báo cáo gửi email.
 • Am hiểu sản phẩm điện tử, phần mềm erp.
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
 • Công tác phí theo quy định.