Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 353 jobs
HRchannels.com
Tây Ninh
 • HR Supervisor | Giám Sát Hành Chính Nhân Sự (Sản Xuất, $1000, LH5967).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a HR Supervisor…
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và kiểm tra tiêu chuẩn 5S (tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động).
 • Quản lý và kiểm tra tiêu chuẩn Nosline (sản xuất theo quy trình).
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu và sáng tạo các mã giày mới, màu mới.
 • Theo dõi tiến độ hoàn thành giày mẫu.
 • Phản hồi kịp thời các vấn đề gặp phải cho cấp trên.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc tại văn phòng thuộc các xưởng sản xuất.
 • Thực hiện các công việc:
 • Nhập số liệu sản xuất vào máy tính, thao tác trên hệ thống có sẵn, làm báo biểu cho…
Công Ty TNHH Hao Jiao Việt Nam
Tây Ninh
 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm của công ty.
 • Theo dõi, thực hiện và quản lý HĐLĐ của công ty.
 • Quản lý theo dõi cập nhật hồ sơ nhân sự công ty.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc cho văn phòng Công đoàn cơ sở của công ty.
 • Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hoạt động do Công đoàn cơ sở đề ra.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý lưu trình và tiêu chuẩn an toàn lao động (HSE).
 • Theo dõi quá trình thực hiện các tiêu chuẩn an toàn lao động trong công ty.
 • 1 Đơn xin việc (công chứng).
Hải Đăng
Tây Ninh
 • Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng;
 • Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoặc khi có yêu cầu) trình Kế toán…
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức lớp huấn luyện cho công nhân viên mới hàng tuần.
 • Thống kê, tổng hợp tài liệu khóa học.
 • Định kỳ mở lớp huấn luyện nội bộ cho công nhân viên trong công ty…
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý công nhân nhận - phát hàng.
 • Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Hỗ trợ các công việc khi có yêu cầu.
 • Và theo quy định của Công ty.