Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 296 jobs
Quảng Ngãi
 • Theo dõi tiền về và trả lời công nợ;
 • Hồ sơ và hạch toán hàng trả, thanh lý hợp đồng với NPP;
 • Đối chiếu công nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;
Quảng Ngãi
 • Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
 • Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa.
 • Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24h Vietnam Visa
Quảng Ngãi
 • Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét Visa du lịch – thăm thân- công tác định cư dành cho người Việt Nam ra nước ngoài.
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Co-ordinate with office and related departments for production schedule, inventory and other logistics issues.
 • Good command of computer skills, eg. Excel, Word.
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Maintaining the purchasing policy and ensuring that all purchases adhere to it.
 • Verifies purchase requisitions by comparing items requested to master list;
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Capture information related to production products such as quantity, specifications, date of shipment …;
 • Monitor supplying materials for production;
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Planning, Studying, and collecting data to determine costs of business activity such as raw material purchases, inventory and labor.
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Support Admin team Develop and maintain a filing system.
 • Update and maintain office policies and procedures.
 • Submit and reconcile expense reports.
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • HR Manager – Manafaturing – Quang Ngai Province.
 • Plan, develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy.
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Responsible for export shipment, ensure the goods ready for export on time with customer orders.
 • Responsible for shipment with client’s forwarders for making…