jobs in Nha Trang

Sort by: relevance - date
Page 1 of 617 jobs
Hyatt Regency Nha Trang
Nha Trang
 • Oversees and assists in the preparation and updates of the Front Office Departmental Operations Manual.
 • Conducts regular communications meetings and ensures…
Hyatt Regency Nha Trang
Nha Trang
 • Ensures that the relevant information of all allocated Accounts is being up dated regularly in the record or electronic database system.
Hyatt Regency Nha Trang
Nha Trang
 • Maintains and updates the hotel’s photographs and press releases library.
 • Maintains inventory of hotel collaterals including rack brochures, fact sheets,…
Hyatt Regency Nha Trang
Nha Trang
 • Assists in making sure that Associate Facilities are maintained to Hyatt International's high standards of operation.
 • Responsible for all leave administration.
Hyatt Regency Nha Trang
Nha Trang
 • Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Account Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for…
Baoviet Bank
Nha Trang
 • Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Khách hàng theo công việc đã được phân công, bao gồm toàn bộ, hoặc 1 số dịch vụ:
 • Thu đổi ngoại tệ, kiều hối, thẻ,...;
ESO EDUCATIONAL DEVELOPMENT LIMITED COMPANY
Nha Trang
 • Làm Việc Nhà MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Trợ giảng/Đứng lớp độc lập các lớp học Tiếng Anh trên Skype.
 • Đảm bảo chất lượng bài giảng và học viên theo các tiêu chí đề sẵn.
Hyatt Regency Nha Trang
Nha Trang
 • Ensures that the Department’s activities are aligned with the Corporate Finance Strategy, and that the Hotel Actions have been implemented where appropriate.
Baoviet Bank
Nha Trang
 • Kiểm soát nghiệp vụ giao dịch tại quầy;
 • Tham gia lập kế hoạch triển khai hoạt động và đăng ký chỉ tiêu kinh doanh;
 • Cử nhân Cao đẳng trở lên các chuyên ngành:
Bongda.com.vn
Nha Trang
 • Dựa theo khả năng và hiểu biết về các môn thể thao để chọn vào làm Cộng tác viên cho 1 trong các trang web như sau:
 • Tin học văn phòng thành thạo.