Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 272 jobs
Sakuko Việt Nam
Nghệ An
 • Sắp xếp, kiểm tra lịch làm việc;
 • Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên;
 • Đào tạo và huấn luyện thường xuyên cho nhân viên.
Sakuko Việt Nam
Nghệ An
 • Sắp xếp, kiểm tra lịch làm việc;
 • Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên;
 • Đào tạo và huấn luyện thường xuyên cho nhân viên.
 • Tổ chức hoạt động bán hàng tại các ngành hàng trong siêu thị điện máy.
 • Quản lý nhân viên và hàng hóa tại bộ phận.
Công Ty Thanh Thành Đạt
Nghệ An
 • Cải tiến chuyền sản xuất.
 • Tìm lỗi và đưa ra giải pháp khắc phục lỗi sản phẩm.
 • Thiết lập quy trình sản xuất sản phẩm mới.
 • Được hưởng các quyền lợi khác.
Nghệ An
 • Quản lý hoạt động bán hàng tại Cửa hàng.
 • Quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân sự tại Cửa hàng.
 • Quản lý vốn và hàng hóa tại Cửa hàng.
TM XNK Mộc Anh
Nghệ An
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm máy tính.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Vinh
 • Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày.
 • Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền, chuyển tiền trên các tài khoản của khách hàng.
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghệ An Thợ Làm Bánh Ngọt Quản Lý Cửa Hàng MÔ TẢ CÔNG VIỆC Địa điểm làm việc:
 • Cửa hàng Bánh BreadTalk thuộc Trung tâm Giải trí Thành Vinh (Vinh Recreation…
Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
Nghệ An
 • Tìm kiếm, thương thảo, lựa chọn các nhà cung cấp.
 • Hỗ trợ theo dõi nhu cầu hàng hóa, lập kế hoạch mua hàng, tiến độ giao hàng, phối hợp quản lý chất.
 • Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị.
 • Tổ chức công việc xuất-nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.