jobs in Lâm Đồng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 583 jobs
Lâm Đồng
 • Thành viên của Ban tái cấu trúc, tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác nhân sự của Công ty.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công…
HD Bank
Lâm Đồng
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy.
 • Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung…
Lâm Đồng
 • Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ.
 • + Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như:
 • Báo cáo và kiểm tra.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
Lâm Đồng
 • To supervise the distributors/ key sub distributors assigned to be covering the administration, developmentand program compliance to maximize VBL portfolio…
HD Bank
Lâm Đồng
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao:
 • Nắm rõ và khai thác thông tin của khách hàng nằm trong…
Giáo dục Thành Thành Công TTC Education
Lâm Đồng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia lập kế hoạch tuyển dụng hàng quý/ tháng.
 • Tham gia công tác định biên nhân sự cho Trường.
 • Tham gia lập kế hoạch chi phí phục vụ cho công tác tuyển dụng…
HD Bank
Lâm Đồng
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, nghiệp vụ giao dịch đối với các chứng từ giao dịch kế toán phát sinh của GDV chuyển đến trong ngày theo sự phân công của…
Lâm Đồng
 • + Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
 • Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc sau bán hàng.
 • + Tự đào tạo, cập nhật kiến thức sản phẩm mới.
Công ty cổ phần Sacom-Tuyền Lâm
Lâm Đồng
 • Lên kế hoạch hoạt động cho Ban Quản lý tòa nhà, hướng dẫn kỹ thuật cho các hoạt động vận hành và bảo dưỡng theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, theo đúng yêu…
THỰC PHẨM ĐẠI BÌNH DƯƠNG
Lâm Đồng
 • Cập nhật, tổng hợp các báo cáo hoạt động kinh doanh hằng ngày, tuần, tháng, quý.
 • Làm báo giá và các giấy tờ khác hỗ trợ cho nhân viên bán hàng.