Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,601 jobs
Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
Hải Phòng
 • Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ của công ty.
 • Có nghĩa vụ chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết khi cần thiết hoặc có yêu cầu.
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Manage an accounting work and system for the company.
 • Handling all accounting & Finance operation and management.
 • Analyze variance of costing and operation.
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Develop, lead and execute purchasing strategies.
 • Manage and make plans for daily activities of the purchasing department.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PH...
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chịu trách nhiệm xử lý các công việc hành chính.
 • Lưu trữ, tài liệu, công văn theo quy định.
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Build up and manage the importation process and documents, custom clearance and transportation for shipments from port to warehouse.
 • Make import and order plan.
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Build up and manage material supply based on production plan & inventory.
 • Manage vendor's capacity and quality.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SHB
Hải Phòng
 • Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Lào Cai.
 • Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp nhằm tiếp thị, thu hút…
VIETJETAIR
Hải Phòng
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công việc liên quan đến nghiệp vụ về vé, các vấn đề phát sinh liên quan đến hành lí và dịch vụ cộng thêm tại sân bay.
NIC's Client
Hải Phòng
 • Set up all SOP’s to ensure Receipt/Delivery/Storage…operations smoothly.
 • Manage all activities in warehouse.
 • Ensure cargos receipt/delivery following FIFO, FEFO…
Hải Phòng
 • The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services, in the areas of automotive and industrial technology, consumer goods as well as…