Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,076 jobs
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
Hải Phòng
Lập kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực cho công ty. Thực hiện việc chấm công, làm lương cho nhân viên. Giám sát quá trình lao động và thi hành nội quy, chế tài.
Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Làm việc với nhân viên kinh doanh theo dõi công nợ phải thu, phải trả. Hỗ trợ kê khai, báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo tháng. Quản lý số liệu tồn kho.
Kansai Felt (Vietnam) Co., Ltd
Hải Phòng
Declare the customs declaration (import and export customs declaration). Go to the Nomura customs to clear the customs declaration.
BẮC BỘ
Hải Phòng
Công tác Hành chính - Nhân sự: Phụ trách Hành chính, nhân sự, pháp chế: Các công việc liên quan tới công tác văn phòng, Tuyển dụng, giải quyết Các chế độ, chính…
HRchannels.com
Hải Phòng
NAM TỐT NGHIỆPTRUNG CẤP TRỞ LÊN. CƠ KHÍ, LUYỆN KIM HOẶC ĐÚC. Đọc bản vẽ kỹthuật tốt. NAM TỐT NGHIỆPTRUNG CẤP TRỞ LÊN. CƠ KHÍ, LUYỆN KIM HOẶC ĐÚC.
Công ty TNHH Thương Mại Quang Anh
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Kế toán, kiểm toán, tài chính. Thực hiện công việc nhập, xuất hàng hóa. Theo dõi số lượng hàng tồn thực tế. Lên kế hoạch nhập hàng mới.
DH Logistics
Hải Phòng
Phân bổ chi phí lương. Thực hiện hồ sơ thanh toán lương, thưởng qua ngân hàng. Kiểm tra, thanh toán thưởng theo chỉ đạo của BGĐ. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hải Phòng
Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. Sản xuất, vận hành sản xuất. Làm việc cho công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Nhanh nhẹn, trung thực, biết tin học văn phòng.
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Vận Tải Hoàng Trường
Hải Phòng
Nhân viên chuyên ngành Nhân sự - Bảo hiểm. Tham mưu chiến lược nhân sự cho Ban GĐ. Phụ trách tuyển dụng, đảm bảo nguồn nhân lực cung ứng kịp thời cho Công ty …
Công ty TNHH công nghiệp chính xác EVA Hải Phòng
Hải Phòng
Theo dõi, chấm công bộ phận. Lập văn bản, giấy tờ theo cầu của giám đốc. Thực hiện các công việc khác. Thưởng :chuyên cần ,hiệu quả công việc,cá nhân ưu tú…