Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 825 jobs
LED IS VIỆT NAM
Hải Dương
 • Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban và phân tích nhu cầu tuyển dụng.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng.
 • Tổ chức sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn, gửi thư thông…
Kỹ Nghệ Long Star (Việt Nam)
Hải Dương
 • Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • Tính công cho nhân viên vào cuối tháng dựa vào phần mềm chấm công.
 • Nộp hồ sơ BHXH cho nhân viên.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Hiển Long Việt Nam
Hải Dương
 • Soạn thảo và theo dõi tiến trình đi/đến của các văn bản, hồ sơ, tờ trình, phiếu xử lý công việc theo yêu cầu cấp trên.
 • Đạo đức, uy tín, tính gắn kết lâu dài.
Công Ty Tnhh Ics Việt Nam
Hải Dương
 • CÔNG TY TNHH ICS VIỆT NAM.
 • Thành lập năm 2012, ICS Việt Nam là một công ty con 100% của công ty Nhật Bản ICS.
 • Sau khi xây dựng nhà máy ở Hải Dương năm 2013, ICS…
NIC's Client
Hải Dương
 • Finding out new customers, taking care present customers, sales expansion, market research and related job in Northern Vietnam.
 • Experience in Sales job (B2B).
Hải Dương
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ khi giao dịch với Khách hàng:
 • Thực hiện các giao dịch tại quầy với Khách hàng nhằm đạt được đồng thời các giá trị sau:
Tnhh Quốc Tế George Glory Việt Nam
Hải Dương
 • Lưu trữ, quản lý, cung cấp toàn bộ hồ sơ nhân sự.
 • Quản lý và theo dõi ( trên hồ sơ) tài sản cấp phát cho toàn bộ nhân sự và BCH công trường.
Hải Dương
 • Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch;
 • Tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng;
Dệt May Wan Na
Hải Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng, Tính lương, Kê khai BHXH.
 • Theo dõi và thực hiện công tác môi trường, PCCC, ATLĐ, Theo dõi cập nhật, sửa đổi bổ sung các chế độ chính sách mới, xây…
Clark Material Handling VietNam
Hải Dương
 • Nhập hàng từ nhà cung cấp.
 • Kiểm soát việc xuất hàng cho nhà sản xuất và các đơn vị bên ngoài.
 • Làm giấy tờ nhập, xuất hàng.
 • Làm các công việc khác của bộ phận.