Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 27,186 jobs
 • Manage the General Manager’s diary to co-ordinate meeting.
 • Coordinate and communicate with various departments and all levels of staff on matters directed by…
The World Bank Group
Hà Nội
 • 12/6/2019 (MM/DD/YYYY) at 11:59pm UTC.
 • Do you want to build a career that is truly worthwhile?
 • The International Finance Corporation (IFC), a member of the…
Dịch thuật không giới hạn SNU
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giấy tờ về dịch thuật và công chứng của khách hàng...
 • Nghe điện thoại, tư vấn các dịch vụ của công ty.
 • Điều phối cộng tác viên.
NINJAVAN ( NIN SING LOGISTICS)
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, giám sát hàng hóa tại trạm giao nhận.
 • Giám sát giao hàng và lộ trình giao hàng của tài xế.
 • Quản lý thu và nộp tiền COD (tiền thu hộ) từ tài xế giao…
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt
Hà Nội
 • Strong Secretarial background and good exposure so as to implement all new practices.
 • Provide secretarial support to the General Director by encoding…
Tek Experts
Hà Nội
 • Are you looking to expand your career in IT service delivery?
 • Do you want the opportunity to lead a team to deliver exceptional customer service?
Kinh Doanh Xe máy Kường Ngân
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đầu giờ làm việc và trong suốt thời gian hoạt động của Cửa hàng có nhiệm vụ kiểm tra và yêu cầu thực hiện 5S tất cả các bộ phận về thực hiện vệ sinh, trang phục…
Trung Tâm Anh Ngữ Athena
Hà Nội
3.000.000 VNĐ một tháng
 • Thay mặt giảng viên đứng lớp quản lý học viên làm bài tập đầu hoặc cuối buổi học, không phải dạy.
 • Kiểm tra bài tập về nhà, bài test của học viên theo lớp được…
GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN ĐẠI BÀNG XANH
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự cho công ty theo yêu cầu của cấp trên.
 • Soạn thảo hợp đồng cho người lao động và các chính sách liên quan đến người lao…
World Bank Group
Hà Nội
 • 12/1/2019 (MM/DD/YYYY) at 11:59pm UTC.
 • Do you want to build a career that is truly worthwhile?
 • The International Finance Corporation (IFC), a member of the…