Page 1 of 20,553 jobs
Create your CV - It only takes a few seconds
Chính sách rủi ro toàn ngân hàng Giúp việc TP CSRR xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận...
Chính sách rủi ro toàn ngân hàng Giúp việc TP CSRR xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận...
BBQ Vietnam
Hà Nội
Bạn sẽ làm gì: This position will identify, cultivate, manage and track new franchise opportunities for BBQ Vietnam in Northern Vietnam. We are looking for...
Tập Đoàn BRG
Hà Nội
1. Tổ chức quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng Công ty. 2. Tổ chức công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường làm...
Trực tiếp thực hiện công tác lập phiếu, chứng từ nhập, xuất hàng Kiểm tra thông tin ghi chép trên thẻ kho, hàng hóa vật tư trong kho, đảm bảo mọi thông tin...
KPlus
Hà Nội
Kế hoạch đổi chồng được làm lại từ bộ phim A Boyfriend for My Wife của điện ảnh Argentina. Trước khi bản Việt hóa ra đời, nguyên tác này cũng đã được một số...
Bất Động Sản UDIC
Hà Nội
1. Phối hợp với với các bộ phận An ninh, vệ sinh, môi trường lấy rác, kỹ thuật, lễ tân thu ngân…Ban Quản trị trong việc tiếp nhận và quản lý thông tin của...
Sách Thái Hà
Hà Nội
HỒ SƠ CÔNG TY [Company Profile] Tên Công ty [Company name] CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ |THAIHABOOKS Vị trí Địa lí[Job Location] Hà Nội Giới thiệu[Introduction...
FECON Vietnam
Hà Nội
Hạch toán chi tiết xuất – nhập vật tư, hàng  Đối chiếu tồn kho định kỳ, đảm bảo khớp số liệu kế toán và số liệu ở khohóa ở từng kho  Nhận, kiểm tra hóa đơn...
Phúc Lợi Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Mô Tả Công Việc Xây dựng các cơ sở, giả định/ định mức kế hoạch. Tổng hợp thông tin kế...