Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Biên Hòa

Sort by: relevance - date
Page 1 of 579 jobs
 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hàng, Quản lý Kho hàng;
 • Thực hiện chuẩn bị hàng hóa đúng lô / ngày, số lượng ...
 • The Warehouse Administrator has general responsibility to assist warehouse supervisor and warehouse manager in customer service, order handling;
 • Giám sát hoạt động của bộ phận dán nhãn có phù hợp với quy trình chuẩn.
 • Căn cứ vào những thông tin và dữ liệu nhận được từ nhà cung cấp, dựa trên quy định kiểm…
 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hàng, Quản lý Kho hàng;
 • Thực hiện chuẩn bị hàng hóa đúng lô / ngày, số lượng ...
Biên Hòa
 • 1-2 years of relevant exeperience.
 • Joining Nestlé means you are joining the largest food and Beverage Company in the world.
 • A day in the life of...
Biên Hòa
 • Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam.
 • You will insight and understand the must win battle of Nestle Vietnam to delight consumer, deliver competitive advantage, excel in…
Khang Thành
Biên Hòa
 • Thực hiện việc các công việc liên quan đến quản lý hành chính, mua sắm, theo dõi tổng hợp văn phòng phẩm và các trang thiết bị văn phòng trong công ty.
 • Plan, schedule and monitor the movement of material through the production cycle.
 • Determine material requirements from engineering and production schedules.
Nova Buildings
Biên Hòa
 • This role is responsible for all supply and install projects are carry out in accordance to project specification, meet the contract schedule and within the…
 • Provide process engineering support to manufacturing line.
 • Responsible for quality, yield, cost and cycle time improvement.
 • VN-VN-Bien Hoa, Dong Nai Province.