Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 475 jobs
LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP
Bình Định
 •  LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP.
 •  Hết hạn trong 61 ngày.
 •  Bình Định , Gia Lai , Thái Bình , Campuchia , An Giang.
 • Các phúc lợi dành cho bạn.
Masan MEATLife - CTy MNS Meat Hà Nam
Bình Định
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận thông tin từ kế hoạch nhập hàng.
 • Nhận phiếu đăng tài xe nhâp hàng nguyên liệu từ bảo vệ.
 • Kiểm tra tình trạng vận chuyển và tình trạng bên ngoài lô hàng.
Bình Định
 • Thông báo hàng hóa cho khách hàng, xác nhận tiến độ giao hàng và phương thức giao hàng.
 • Làm đề nghị giao hàng, yêu cầu lập phiếu giao hàng, yêu cầu soạn hàng.
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Kiểm tra năng lực và pháp lý của các đơn vị tham gia dự án.
 • Kiểm tra biện pháp thi công, bản vẽ triển khi thi công, vật liệu đầu vào của nhà thầu.
HRchannels.com
Bình Định
 • Purchasing Staff (Sản Xuất, $900, SN7035).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a Purchasing Staff in Binh Dinh:
NÔNG TRẠI XANH
Quy Nhơn
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • + Chịu sự phân công điều động trực tiếp của chuyên viên nhân sự.
 • + Hỗ trợ chuyên viên trong công tác văn phòng (trực tiếp làm lương, công, văn thư lưu trữ, theo…
Trang Phục Ngoài Trời PC Việt Nam
Bình Định
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi số lượng công nhân viên, sản lượng hàng ngày và làm báo cáo gửi bộ phận có liên quan.
 • Theo dõi và quản lí chứng từ của bộ phận sản xuất.
Bình Định
 • Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
 • Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa.
 • Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
CJ VINA AGRI
Bình Định
 • Nhập nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất.
 • Xuất nguyên vật liệu cho bộ phận sản xuất.
 • Làm báo cáo xuất, nhập, tồn kho mỗi ngày.
 • Bố trí khu vực bốc dỡ hàng hóa.
HRchannels.com
Bình Định
 • Costing Staff (Wood, $900, HA7032).
 • Our client is a foreign invested trading & manufacturing company, now looking for a Costing Staff in Binh Dinh:
Overall, how relevant are these jobs?