Yj Link Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs
Công ty TNHH Yj Link Vina
Hải Phòng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Hành chính, văn phòng, nhân sự.
 • Lập kế hoạch, triển khai công tác tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân sự tại công ty.
Yj Link Vina
Hải Phòng
 • Kiểm tra tờ khai hải quan.
 • Báo cáo quyết toán cuối năm với Hải Quan và kiểm tra sau thông quan.
 • Thực hiện kiểm tra chứng từ :
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Công ty TNHH Yj Link Vina
Hải Phòng
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch , Xuất nhập khẩu, ngoại thương.
 • Kiểm tra tờ khai hải quan.
 • Thực hiện kiểm tra chứng từ :
Công ty TNHH Yj Link Vina
Hải Phòng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Nhân viên kinh doanh , Xuất nhập khẩu, ngoại thương.
 • Mua bán vật tư phục vụ cho sản xuất và vật dụng sinh hoạt hàng ngày.
Yj Link Vina
Hải Phòng
 • Chăm sóc dịch vụ khách hàng;
 • Chi tiết được trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.
 • Mức lương thỏa thuận tùy theo trình độ khi phỏng vấn;
 • Toàn thời gian cố định.
Công ty TNHH Yj Link Vina
Hải Phòng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch.
 • Làm công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
 • Ưu tiên tốt nghiệp ĐH.
Yj Link Vina
Hải Phòng
 • Hỗ trợ Trưởng phòng làm việc với đối tác kinh doanh của công ty (nhận/gửi thư, điện thoại, làm việc trực tiếp);
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu;
Công ty TNHH Yj Link Vina
Hải Phòng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị , Nhân viên kinh doanh.
 • Hỗ trợ Trưởng phòng khai thác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường,…
» Create your CV - It only takes a few seconds