Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 112 jobs
 • Follow up & technical supervision of construction contractors of factory expansion projects.
 • Technical supervision about mechanical/ electrical construction…
 • Follow up & technical supervision of construction contractors of factory expansion projects.
 • Technical supervision about mechanical/ electrical construction…
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam, từ 24 - 30 tuổi.
 • Làm những công việc sổ bán hàng, thu chi công nợ, thanh toán tiền.
 • Kiểm tra, luân chuyển và sắp xếp chứng từ kế toán.
 • 4 năm, 8 năm,12 năm.
9.144.017 - VNĐ9.644.017 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự.
 • 14 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Admin tổng hợp trong ngành được tuyển dụng tại Kiên Giang bởi…
5.500.000 VNĐ một tháng
 • Sản phẩm sữa uống lên men Yakult tại 1 siêu thị cố định trên TP.HCM.
 • Chăm sóc (châm hàng, đảo date, trưng bày...).
 • Giới thiệu, tư vấn sản phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam, tuổi từ 24 đến 30.
 • Kế toán công nợ phải thu.
 • Kiểm tra, lưu chuyển và sắp xếp chứng từ kế toán.
 • Công việc admin ở cửa hàng như:
 • 4 năm, 8 năm, 12 năm.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Nam/ Nữ,tuổi từ 20 đến 30.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
 • CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự.
 • 14 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm NVKD Giao hàng tận nhà trong ngành được tuyển dụng tại Quảng Ngãi…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.780.141 VNĐ một tháng
 • Giới thiệu sản phẩm và tham gia những hoạt động quảng bá sản phẩm.
 • Quản lý PG tại siêu thị.
 • Tham gia hoạt động Sampling.
 • Lương cứng (Lương cơ bản + phụ cấp):
7.712.941 - VNĐ8.712.941 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự.
 • 14 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên PR trong ngành được tuyển dụng tại Quảng Ngãi bởi CÔNG…