Create your CV - It only takes a few seconds

Y Khoa Hoàn Mỹ jobs in Đà Lạt

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Nhân viên Hộ lý

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ LẠT TUYỂN DỤNG

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Các quyền lợi khác theo chính sách của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ, Thành viên Tập đoàn Y Khoa Hoàn…

ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA NHI

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.

DƯỢC SĨ

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Có kiến thức về y khoa cơ bản hoặc có tinh thần tự học về lĩnh vực y khoa.

NỮ HỘ SINH

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.

TRÍ PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • § Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Phòng Nhân sự - Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.

TRÍ PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH

bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
Đà Lạt
Easily apply
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.
 • Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt - Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp.
 • I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: