Xnk Tm Kt Nhật Thăng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Công ty TNHH MTV XNK TM KT Nhật Thăng
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả khách hàng.
  • Lập phiếu thu + chi, thủ quỹ.
  • Nhập phiếu nhập hàng + xuất hàng, theo dõi số lượng hàng tồn kho cuối tháng.
Công ty TNHH XNKTM Đông Thành
Hà Nội
  • Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
  • Viết hoá đơn GTGT và cập nhật lên phần mềm kế toán theo yêu cầu.
  • Mô tả công việc - Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào…
» Create your CV - It only takes a few seconds