Xnk Khôi Anh jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
XNK KHÔI ANH
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
Duy trì các mối quan hệ kinh doanh hiện có của công ty. Thiết lập và phát triển thêm những mối quan hệ kinh doanh mới tại các khu chợ truyền…
» Create your CV - It only takes a few seconds