Xd&Sln Trung Dũng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Nhân viên quản lý hồ sơ công trường chịu trách nhiệm bảo đảm tất cả các hồ sơ (dạng số …
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Giám đốc.
 • Quản lý dự án chịu trách nhiệm bàn giao dự án thành công cho khách hàng khiến họ hoàn toàn…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Đội dự án tại công trường.
 • Báo cáo cho Quản lý QA/QC.
 • Bảo đảm công việc tại công trường phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, qui cách kỹ…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý văn phòng.
 • Báo cáo cho Phó Giám đốc Tài chánh và Tổ chức.
 • Quản lý Đội ngũ Nhân sự và hổ trợ Ban Giám đốc và các Trưởng…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Vai trò chính của Chỉ huy trưởng công trường là hổ trợ Quản lý Dự án trong việc phân…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Chỉ huy trưởng công trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng do Chỉ huy trưởng công trường phân công…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Thư ký Dự án có trách nhiệm hổ trợ trực tiếp Quản lý Dự án và làm cầu nối giữa Quản lý…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Vai trò chính của Quản lý QA/QC là hổ trợ Quản lý Dự án theo dõi đội QA/QC thực hiện…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý văn phòng.
 • Báo cáo cho Giám đốc.
 • Quản lý phòng kỹ thuật hổ trợ các công việc kỹ thuật trong khi đấu thầu, xây dựng và bàn…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
 • Vai trò chính của Quản lý An toàn tại công trường là hổ trợ Quản lý Dự án phân công và…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds