Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5,332 jobs
Sakuko Việt Nam
Hà Nội
Kiểm tra vật liệu xây dựng tại công trường. Đại học xây dựng, Đại học kiến trúc, HV Kỹ thuật quân sự…. Giám Sát Công Trình,Xây Dựng. Thỏa thuận theo năng lực.
NITMA CONSULTING PTY. LTD
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tính toán kết cấu các loại công trình dân dụng và công nghiệp. Triển khai chi tiết bản vẽ kết cấu.
Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hà Nội
Trình Đại học chuyên ngành Xây dựng/kinh tế xây dựng; Có kinh nghiệm làm việc trong các Công ty xây dựng (ưu tiên đã làm việc trong vai trò nhà thầu xây dựng…
Capital House Group
Hà Nội
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành xây dựng, thương mại xuất nhập khẩu... Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu xây dựng tại các Công ty có uy tín.
Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thiết kế/giám sát thi công xây dựng công trình cấp II trở lên còn hiệu lực. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng.
Tập đoàn Sun Group
Hà Nội
Có kinh nghiệm trong định giá xây dựng và/ xây thanh quyết toán XD. Tham gia rà soát các quy trình, quy định trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Sun Group;
ĐẦU TƯ AN LẠC
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
Tốt nghiệp Đại học Xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp. Hiểu biết nền tảng về kỹ thuật xây dựng và thiết kế; Tham gia nghiệm thu công trình.
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Trường T...
Hà Nội
Xây dựng dân dựng cầu đường,. Có kinh nghiệm quản lý công trình xây dựng giao thông. Có kỹ năng quản lý xe máy thiết bị vật tư xây dựng. Có cơ hội thăng tiến;
Nam, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng; Có kinh nghiệm giám sát các công trình xây dựng dân dụng từ các giai đoạn: Ngầm, thân, thô, hoàn thiện;
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TUẤN
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Kế toán xây dựng. Theo dõi quản lý hợp đồng. Tập hợp ,bóc tách chi phí công trình theo dự toán , theo dõi chi…