Xây Dựng jobs in Đồng Tháp

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Đại diện Công ty chăm sóc các điểm bán theo các tiêu chuẩn bán hàng, thực hiện…
Đồng Tháp
 • Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng.
 • Triển khai các hoạt động bán hàng tới KHCN hàng ngày:
Đồng Tháp
 • Thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ nhân viên và xây dựng văn hoá OPPO Family.
 • Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng OPPO bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn…
Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế GAIA
Đồng Tháp
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Tư vấn Kinh doanh của Khu vực quản lý tỉnh, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và…
BÊ TÔNG HÀ THANH
Đồng Tháp
 • Tham gia xây dựng, triển khai và thực hiện các mục tiêu và kế hoạch hành động của nhà máy.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu, kế…
BÊ TÔNG HÀ THANH
Đồng Tháp
 • Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình làm việc cho phù hợp với tình hình mới.
 • Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.
PG Bank
Đồng Tháp
 • Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn định giá tài sản bảo đảm.
 • Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ định giá (ưu tiên người có thẻ thẩm định viên, chứng chỉ hành…
Đồng Tháp
 • Thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ nhân viên và xây dựng văn hoá OPPO Family.
 • Số 10 Nguyễn Thái Bình Khu 500 cân, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
GUYOMARC'H VIỆT NAM
Đồng Tháp
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia vào việc xây dựng quy trình của công ty mẹ.
 • Giám sát an toàn lao động trong quá trình sản xuất, và trong quá trình thi công trong nhà máy bao gồm cả…
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng.
 • Kỹ năng tiếp cận khách hàng, tư vấn & xử lý từ chối, kỹ…