Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng Võ Đắc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Giám Sát Sơn

Xây Dựng Đắc
Đồng Nai
  • Phân công, đôn đốc công nhân hàn làm việc, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch sản xuất đã đề ra.
  • Chủ động giám sát quá trình làm việc của công nhân để đảm bảo sản…

Nhân Viên Dự Toán Công Trình

Xây Dựng Đắc
Đồng Nai
  • Quản lý chi phí trong xây dựng.
  • Kiến thức cơ bản về lĩnh vực xây dựng.
  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng.
» Create your CV - It only takes a few seconds