Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng Falcon jobs

Page 1 of 6 jobs
XÂY DỰNG FALCON
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Quản lý và điều hành hoạt động của Phân xưởng theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình. Điều chỉnh bản vẽ shop.
XÂY DỰNG FALCON
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Tiếp nhận yêu cầu đặt mua nguyên vật liệu, vật từ từ các phòng ban. Chủ động liên lạc với nhà cung cấp liên quan để cập nhật đúng và đủ tình hình biến động giá…
Falcon Việt NamĐại An
Hải Dương
30.000.000 VNĐ một tháng
Trao đổi qua phỏng vấn. Lương hấp dẫn, tăng lương định kỳ hàng năm, được làm việc với các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm cao.
XÂY DỰNG FALCON
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc, triển khai trực tiếp và giám sát công tác thi công. Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu tư vấn…
Falcon atings Việt Nam
Ðà Nẵng
30.000.000 VNĐ một tháng
Đề xuất xây dựng các chương trình, sản phẩm mới, các cơ chế, chính sách kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh…
Falcon atings Việt Nam
Bắc Ninh
Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và…
» Create your CV - It only takes a few seconds