Create your CV - It only takes a few seconds

Win Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân viên theo dõi đơn hàng/ merchandiser

Công Ty Tnhh Mtv Win Vina
Long An
  • CÔNG TY TNHH MTV WIN VINA.
  • Win Vina là thành viên của Winwave Corporation (1982) được thành lập vào năm 2012 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Nhân viên sơ đồ/ rập

Công Ty Tnhh Mtv Win Vina
Long An
7.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY TNHH MTV WIN VINA.
  • Win Vina là thành viên của Winwave Corporation (1982) được thành lập vào năm 2012 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Quản lý phòng may mẫu

Công Ty Tnhh Mtv Win Vina
Bắc Ninh
  • CÔNG TY TNHH MTV WIN VINA.
  • Win Vina là thành viên của Winwave Corporation (1982) được thành lập vào năm 2012 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Nhân viên kế toán

Công Ty Tnhh Mtv Win Vina
Hải Dương
  • CÔNG TY TNHH MTV WIN VINA.
  • Win Vina là thành viên của Winwave Corporation (1982) được thành lập vào năm 2012 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
» Create your CV - It only takes a few seconds