Create your CV - It only takes a few seconds

Vus jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 64 jobs

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ new

Việt Nam
 • Work closely with the different subteams in the HR Teachers department in building reporting systems and work processes for the purposes of improving quality…

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn và ghi danh.
 • Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
 • Ghi nhận và tìm hiểu nhu cầu của học viên theo quy trình tư vấn.

Full Stack Developer

Nexle
Thành phố Hồ Chí Minh
 • English training in VUS School for team leaders and key staff.
 • Review business requirements working with team members.
 • BS in Computer Science, or equivalent.

NHÂN VIÊN MARKETING ADMIN

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc hành chính hỗ trợ hoạt động bộ phận Marketing.
 • Chuẩn bị, quản lý và lưu trữ các giấy tờ hành chính MKT:

HR MANAGER (TEACHER DEPT.)

Hà Nội
 • BA in Human Resources Management or or related field.
 • 5 years of experience in recruiting or similar HR role.
 • Contract signing and contract renewal.

Project Manager

Nexle
Thành phố Hồ Chí Minh
 • English training in VUS School for team leaders and key staff.
 • Work with client to define or clarify requirements.
 • Manage team and assign task to team member.

iOS Developer

Nexle
Thành phố Hồ Chí Minh
 • English training in VUS School for team leaders and key staff.
 • Review business requirements working with team members.
 • Develop and maintain iOS application.

Vietnamese Teachers of English for Da Nang, Dong Nai, HCMC

VUS - THE ENGLISH CENTER
Ðà Nẵng
 • VUS - THE ENGLISH CENTER đang cần tuyển nhân sự.
 • Becoming part of VUS teaching staff, you will have the opportunity to.
 • A copy of ID card.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ tất cả các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà.
 • Thực hiện sửa chữa và xử lý các tình huống liên quan phát sinh trong quá trình…

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chào đón - hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở.
 • Quan sát và đảm bảo anh ninh cho học viên, phụ huynh và các phòng ban.
 • Kiểm tra các thiết bị lớp học- hành lang.

Get new jobs for this search by email