Create your CV - It only takes a few seconds

Vnpay Shop Thương Mại Dịch Vụ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

[HCM] Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng

VNPAY
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia xây dựng quy trình dịch vụ tài chính trả chậm, cho thuê thiết bị tại các đối tác, đơn vị thành viên trong hệ sinh thái đang sử dụng sản phẩm công nghệ…

[HCM] Giám Sát Thẩm Định Khách Hàng

VNPAY
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
  • Tham gia xây dựng quy trình dịch vụ tài chính trả chậm, cho thuê thiết bị và quản lý thu hồi công nợ cho các đối tác, khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi…

[HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG

VNPAY
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia xây dựng quy trình dịch vụ tài chính trả chậm, cho thuê thiết bị tại các đối tác, đơn vị thành viên trong hệ sinh thái đang sử dụng sản phẩm công nghệ…

Thực Tập Campaign Marketing

VNPAY Shop Thương Mại Dịch Vụ
Hà Nội
  • Báo cáo hiệu quả hoạt động truyền thông theo từng chiến dịch.
  • Làm việc cùng các team liên quan vận hành các chiến dịch Marketing chung theo thời điểm.

[Đà Nẵng] Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng

VNPAY
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia xây dựng quy trình dịch vụ tài chính trả chậm, cho thuê thiết bị tại các đối tác, đơn vị thành viên trong hệ sinh thái đang sử dụng sản phẩm công nghệ…

[Đà Nẵng] Giám Sát Thẩm Định Khách Hàng

VNPAY
Ðà Nẵng
15.000.000 VNĐ một năm
  • Tham gia xây dựng quy trình dịch vụ tài chính trả chậm, cho thuê thiết bị và quản lý thu hồi công nợ cho các đối tác, khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi…

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.