Create your CV - It only takes a few seconds

Vng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 91 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Develop Web Applications working independently on small tasks and work as a team player, on design and development, in collaboration with other Software…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The Lead of Risk Policy & Operations will be responsible for managing the different aspect of Risks in the e-wallet for ZaloPay.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ pháp lý công ty.
 • Tham gia làm việc với các phòng ban nội bộ để xử lý các vấn đề của pháp lý phát sinh.
 • Tư duy pháp lý tốt.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế concept môi trường và character cho sản phẩm game mobile, style art Chibi, Toon Toon (màu sắc tươi sáng).
 • Có kiến thức cơ bản về mỹ thuật tốt.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng plan, thực thi, quản lý các chiến dịch marketing tăng tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân người dùng ZaloPay (đối tượng Gamer), bao gồm tất cả các kênh…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Plan & manage, conduct all activities related to events, exhibitions & others.
 • Make action plan of events, exhibition & others with specific goals.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Create design direction, key visual for branding campaign content:
 • Landing page, social media, POSM, animated banner, website,...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Join the team to build and manage systems for data collection, data processing, data monitoring, data access platforms and much more.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Understanding project documents and identifying test requirements.
 • Develop and manage test documents, checklist and test cases.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập và tối ưu quy trình vận hành chương trình khuyến mãi.
 • Phân tích đánh giá độ hấp dẫn, dự đoán kết quả, từ đó phản hồi để cải thiện hoặc điều chỉnh hợp…